• رابطه ساعت خواب با كيفيت زندگي

    بعضي از افراد ادعا ميكنند كه در طول روز زياد مي خوابند. اولين سوالي كه از اين افراد بايد پرسيده شود اين است كه آيا ساعت خواب مشخصي دارند؟ اما بسياري از اين افراد برنامه ي خواب مشخصي ندارند. در بعضي از مشاغل نامنظم بودن ساعت خواب اجتناب ناپذير است ولي در برخي ديگر اين رويه انتخابي است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی