• 257

    آیا با احساسات خوب به اهدافمان می رسیم ؟

    https://razejazb.ir/the-secret-of-reaching-the-goal/ ابتدا باید بررسی کنیم احساس خوب چیست و سپس به این سؤال بپردازیم که آیا با احساسات خوب به اهدافمان می رسیم ؟ احساس خوب یعنی امید، عشق، خوش‌بینی، لذت، آرامش، ایمان، توکل، شادی، شور و شوق، قدردانی و سپاسگزاری و... همچنین لازم است بدانید، احساسات ما از افکار ما نشاءت می‌گیرند و دراین‌بین احساساتی که با بُعد روحانی انسان هماهنگ باشند احساسات خوب و احساساتی که با بُعد روحانی انسان هماهنگ نباشند، احساسات بد تلقی می‌شوند... مثلاً وقتی می‌خواهیم وزن کم کنیم، اگر افکاری داشته باشیم مبنی بر اینکه من می‌توانم وزنم را کم کنم چون در یک باشگاه عالی که مربی خوبی دارد ثبت‌نام کردم… این افکار باعث به وجود آمدن حس امید و انگیزه می‌شود و چون این احساسات با روح ما هماهنگ است باعث می‌شود، حس خوبی داشته باشیم... برای مطالعه این مقاله، بر روی لینک زیر کلیک کنید. https://razejazb.ir/the-secret-of-reaching-the-goal/


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی