چرا بعد از روشن کردن جاروبرقی فیوز میپرد؟

5
قطعاً پریدن فیوز نشان دهنده یک اختلال در دستگاه جاروبرقی یا سیم کشی ساختمان و … است. این اتفاق در اثر تکرار مداوم باعث آسیب به قطعات جاروبرقی و خراب شدن موتور آن می شود. در این ویدئو از آی پی امداد به بررسی علت پریدن فیوز در هنگام روشن شدن جارو برقی می‌پردازیم.
https://ipemdad.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF/
ipemdad
ipemdad 7 دنبال کننده