• 88

    مقایسه too و as well با سهیل سام

    دو لغت too و as well به دلیل شباهتی که در معنا دارند ممکن است به اشتباه به جای هم استفاده بشوند ولی با ید دقت کنید این دو لغت در جملات باعث تغییر در معنی جمله می شوند با مشاهده ی ویدئو و با توجه به مثال زده شده متوجه تفاوت ریز too و as well می شوید. یادگیری زبان انگلیسی کاربردی با سهیل سام https://soheylenglish.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی