• 381

    شناخت طبع اندام بدن

    هر کدام از اندام بدن طبع خاص خودش را دارد که برای درمان صحیح شناخت آن لازم است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی