اظهارات پیشکسوتان پرسپولیس درمورد مشکلات فوتبال

97
اظهارات پیشکسوتان پرسپولیس درمورد مشکلات فوتبال ایران

مهرداد میناوند: فوتبال را چند اکیپ مافیایی اداره می‌کنند و مدیران عامل هیچ‌کاره‌اند.

حمید استیلی: در انتخاب مدیران تخصص مهمترین موضوع است.
Milad
Milad 421 دنبال کننده