• 136

    سختی گیر 2

    اساس و طرز کار سختی گیر جایگزینی یون های کلسیم و منیزیم آب سخت با سدیم موجود در رزین میباشد، که پس از مدت زمان طراحی شده برای سختیگیر رزین از یونهای منفی کلسیم و منیزیم اشباع خواهد شد و نیاز به احیای رزین خواهیم داشت که به این عمل بک واش (back wash) گفته میشود و جریان اب ورودی قطع شده و دستگاه از مدار خارج میگردد و بوسیله سنگ نمک احیا میشود و یونهای سدیم نمک جایگذین یونهای منفی جذب شده از آب میگردد و رزین دوباره آماده برای سختیگیری میشود.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی