• 337

    آموزش حسابداری نرم افزار- پشتیبانی نرم افزار

    آموزش حسابداری نرم افزار- پشتیبانی نرم افزار از جمله وظایف حسابدار، گرفتن نسخه پشتیبان از نرم افزار است که در این فیلم علت و نحوه گرفتن نسخه پشتیبان آموزش داده می شود.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی