دوره قراردادنویسی

327
دوره یک روزه قرارداد نویسی سرفصل های تدریس؛ نکات کاربردی قرارداد نویسی نحوه نگارش ارکان قراردادها اصول کلی قراردادها
مدرس دوره؛ خانم هنگامه عسگری