قوانین و حداقل متراژ زمین برای ساخت

85
بسیاری از زمین هایی که هم اکنون در سطح شهر و روستاهای کل کشور وجود دارند، ممکن است مقدار مجاز شرایط ساخت و ساز را نداشته باشند، اما با این وجود تعدادی از سازندگان هستند که با هدف پرداخت هزینه کمتر، به سراغ آن ها رفته و با یک جریمه جزئی، ساخت خانه و آپارتمان را آغاز می کنند.
اگر می خواهید بدانید که حداقل متراژ زمین برای ساخت چقدر است شما را به تماشای این ویدئو دعوت می کنیم.
https://ecomelk.com