• آموزش حسابداری کاربردی - مراکز هزینه

    آموزش حسابداری کاربردی - مراکز هزینه مراکز هزینه برای مدیریت هزینه بسیار ضروری است و حسابدار حرفه ای نسبت به تسهیم مراکز هزینه و عملیات آن در نرم افزار اقدام می نماید . در این فیلم می توانید بطور کامل این موارد را یاد بگیرید .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی