قهوه خیابان بیست و هشتم

442
قهوه خیابان بیست و هشتم واقع در مشهد نبش وکیل اباد 28 یه جای دنج برای خلوت کردن و دورهمی های کوچولو

فضای پیرامونش جالب و جذابه و دیدنی

نوشیدنی هاشم حرف نداره

شخصا از بدو تاسیس مشتریش بودم