• 191

    حکایت جاری شدن صیغه فاطمه زهرا (ع) در حق علی (ع) توسطِ خداودند در آسمانها وبخشش تمام آبهای زمین بابت مهریه بنام ایشان%

    ABDOLSAMAD عبدالصمد GHERAATI قرائتی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی