قانون انحراف

470
بر اساس قانون انجراف اگر ما خودمان برای رفع مشکل خود اقدام کنیم بدون هیچ انتظار کمک و همراهی از دیگران، همه جهان و کاینات به کمک ما می آید و مسیر رفع مشکل برای ما سهل تر می شود. اما اگر منتظر کمک دیگران باشیم و بخواهیم دیگران مشکل ما را حل کنند معمولا این مشکل حل نخواند شد.
RaheNahan
RaheNahan 0 دنبال کننده