• 421

    قانون انحراف

    بر اساس قانون انجراف اگر ما خودمان برای رفع مشکل خود اقدام کنیم بدون هیچ انتظار کمک و همراهی از دیگران، همه جهان و کاینات به کمک ما می آید و مسیر رفع مشکل برای ما سهل تر می شود. اما اگر منتظر کمک دیگران باشیم و بخواهیم دیگران مشکل ما را حل کنند معمولا این مشکل حل نخواند شد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی