فروش گوسفند زنده

307
عرضه کننده با کیفیت ترین گوسفند زنده با حداقل قیمت، همراه با قصاب و باسکول در محل شما(شبانه روز) شماره تلفن همراه :09122005029 - 09127125345

تمام گوسفندان ما بصورت ارگانیک رشد کرده (پرورش در دشت های مغان (استان اردبیل) و کانی سفید در استان آذربایجان غربی) و این مورد باعث طعم و مزه بهتر گوسفندان ما نسبت به رقبا میگردد.
گوسفندان ما همگی گوسفندان جوان و قبراق هستند و گروه گوسفند زنده پیام هیچ گونه گوسفند سن دار و پیر را به شما نمیفروشند.