دستگیری سارقین خودرو و موبایل با تیراندازی ماموران نیروی انتظامی

542
ماموران نیروی انتظامی توانستند سارقین خودرو و موبایل را با تیراندازی دستگیر کنند.
Milad Beiki
Milad Beiki 20 دنبال کننده