هشدار پدر علم حقوق ایران درباره ردصلاحیت‌ها

384
هشدار‌های دکترکاتوزیان، پدر علم حقوق ایران قبل از مرگ درباره اقدامات شورای نگهبان که کشور را با خطر روبه‌رو می‌کند و به بن بست می‌رساند را در ویدئوی زیر مشاهده کنید.