داغترین‌ها: #انتخابات

جلسه 108 فیزیک یازدهم - نیروی محرکه الکتریکی و مدار 8 - تست ریاضی 98 - مدرس- محمد پوررضا

182
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "نیروی محرکه الکتریکی و مدار 8 و تست ریاضی 98" در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده