• 477

    تجمل در آسمان با جت خصوصی امبرائر

    جت شخصی امبرائر لین‌ایج 1000ای محصولی است که برای افراد ثروتمند، خانواده‌های سلطنتی و سیاستمداران قدرتمند طراحی شده است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی