• 742

    رنگی که دیوارهای خانه را هوشمند می کند

    محققان با کمک رنگ رسانا می توانند دیوارهای یک خانه را هوشمند کنند. این رنگ به دیوارها قابلیت ردیابی حرکات کاربر را می دهد.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی