آب مناسب برای دستگاه اسپرسوساز

12
قهوه و اسپرسو معمولاً حاوی آب هستند، بنابراین استفاده از آب با کیفیت بالا طعم قهوه و اسپرسوی شما را بهتر می کند. در این مقاله از آی پی امداد به نکات بسیار مهمی مانند چرا کیفیت آب در قهوه اهمیت دارد؟، آب جوشیده برای دستگاه اسپرسو، سختی آب مناسب برای دستگاه اسپرسو و آب معدنی برای دستگاه اسپرسو اشاره خواهیم کرد.
https://ipemdad.com/%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2/
ipemdad
ipemdad 5 دنبال کننده