• 115

    جاده ابریشم 10

    مستند جاده ابریشم - 1980 The Silk Road - ق 10 - ( جایی که اسبها چون باد پرواز می کنند ) - سفری است در طول تاریخی تجاری بین شرق و غرب با نگاهی برمیراث فرهنگی درتمدن های متنوع آسیایی و آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگها و نوع زندگی مردم در طول این جاده - ( صدای استادان دوبله پرویز بهرام احمد رسول زاده ) - Gap.im/nama66

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی