کشف راز نهفته در سپر دفاعی زمین

722
فضاپیماهای ناسا در ماموریت جدید خود توانستند فرآیند محافظت زمین در برابر طوفان‌های خورشیدی را مشخص کنند.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده