آغاز طرح سراسری پاداش صرفه جویی برق

37
محرابیان وزیر نیرو گفت: ۳۱ میلیون مشترک برق می توانند تا یک ونیم میلیون پاداش به ازای هرماه صرفه جویی دریافت کنند.
Milad
Milad 488 دنبال کننده