• 154

    یکی از اهداف بزرگ من بعد از ورود به مجلس اشتغال جوانان است .

    یکی از اهداف بزرگ من بعد از ورود به مجلس اشتغال جوانان است . اشتغال جوانان یکی از مسائل مهم و دغدغه های اقتصادی در جوامع امروزی است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی