• 696

    طراحی تیر بتنی: حداکثر طول تیر و محاسبه تعداد میلگرد در تیر بتنی و طراحی آن به صورت دستی و در ایتبس

    آموزش جامع طراحی تیر بتنی؛ حداقل ابعاد تیر بتنی، محاسبه تعداد میلگرد در تیر بتنی و طراحی تیر بتنی به صورت دستی و در ایتبس برای دریافت کامل این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art33

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی