زبان انگلیسی با فیلم Star Wars - The Rise Of Skywalker

331
در این صحنه از جنگ ستارگان نهم اعضای باقیمانده مقاومت، بار دیگر بر می خیزند. در این فیلم آهنگ LidoHey که توسط the Aki of the planet Pasaana اجرا شده به نمایش در می آید. برای یادگیری لغات و نکات داخل این فیلم، متد آموزشی تقویت زبان انگلیسی با تماشای فیلم و سریال را از https://besharatibook.ir/ دانلود کنید.
besharatibook
besharatibook 0 دنبال کننده