• 237

    آموزش حسابداری مالیاتی-یکی از شرایط اصلی در قبول فاکتور رسمی

    آموزش حسابداری مالیاتی-یکی از شرایط اصلی در قبول فاکتور رسمی فاکتور رسمی شرایطی دارد که می بایست حسابدار در قبول و ثبت آن شرایطی را رعایت نماید که به یکی از آنها در این فیلم اشاره شده است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی