• 1,968

    افزایش عزت نفس

    افزایش عزت نفس یعنی افزایش احساس ارزشمندی ..دوست داشتن خود ..احترام به خود . عزت نفس یعنی نگرش نسبت به خود برای خواندن مقالات بیشتر به سایت سخن سبز مراجعه کنید www.sokhanesabz.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی