خودرویی که به ربات تبدیل می‌شود

995
یک شرکت ژاپنی، خودرویی ابداع کرده که قابلیت تبدیل شدن به ربات را دارد.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده