• 191

    آموزش هرس درختان پسته

     هرس درختان پسته عملیات هرس درختان پسته بایستی زمانی انجام گیرد که گیاه بتواند زخم حاصله را تحمل کرده و کمتر صدمه ببیند. از نظر زمانی، هرس درختان در دو فصل زمستان و تابستان انجام می‌شود. www.pesteala.com


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی