• 502

    فوری از شیراز : اوضاع در دروازه قرآن شیراز به شدت بحرانی است.

    اوضاع در دروازه قرآن شیراز به شدت بحرانی است. ببینید سیل چه بر سر مسافران آورده است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی