آموزش استفاده از تورنادو گان صفرشویی موتور خودرو در گنجی پخش

4
شستشوی موتور خودرو همیشه یکی از سخت ترین قسمت های صفرشویی خودرو هست، باید دقت داشته باشید که موارد با سطوح حساس الکترونیکی برخورد نکرده در عین حال کلیه شیار ها و بخش های غیرقابل دسترس موتور و داخل کاپوت خودرو تمیز و شسته شود.

برای مشاهده قیمت و خرید تورنادور گان صفرشویی موتور خودرو به گنجی پخش مرجع دیتیلینگ خودرو ایران مراجعه کنید

https://ganjipakhsh.com/tornador-cleaning-gun-and-foam-cannon
ganjipakhsh
ganjipakhsh 3 دنبال کننده