خروج عملی اروپا از برجام

347
در قضیه برجام وظیفه اروپایی ها چه بوده؟
اروپا باید در مقابل آمریکا می ایستاد .
اروپا به وظیفه خود عمل نکرد .
اروپا عملاً از برجام خارج شده است .
کانال مالی اروپا شوخی علمی است .
Todaynews
Todaynews 0 دنبال کننده