تلفظ "flower" و "flour"

323
هر دو معنای متفاوتی دارند ولی به یک شکل تلفظ می شوند
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده