• 926

    بحث شدید فردوسی پور با طاهری

    عصبانیت فردوسی پور در صحبت با طاهری آقای طاهری شما برنامه ما را دکوپاژ کردید...


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی