• 214

    از فراز الوند با پویا ودایع

    از فراز الوند با پویا ودایع پویا ودایع مدرس تایید و تحسین شده توسط آلن پیز، مرد زبان بدن دنیا مدرس زبان بدن ایرانی - آموزس مذاکره -آموزش روابط عمومی -آموزش توسعه فردی آدرس سایت : http://vadaie.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی