• 462

    آموزش نحوه چسب زدن بینی پس از جراحی بینی - دکتر عباسی

    در این ویدیو نحوه چسب زدن بینی پس از جراحی بینی استخوانی یا عمل بینی گوشتی توسط دکتر عباسی را مشاهده خواهید نمود . نحوه چسب زدن بینی بعد از عمل بینی بسیار مهم میباشد به همین دلیل با دقت به این فیلم کوتاه آموزشی توجه کنید تا با بدون مشکل بعد از جراحی بینی دوره پس از عمل به پایان برسانید , سایت دکتر عباسی https://biniclinic.com https://biniclinic.com/Content/34/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی