ویروس جهش یافته در تهران

15
تهران از اولین استان‌هایی بود که رد ویروس جهش یافته در آن دیده شد. تولیدکنندگان واکسن نیم نگاهی به این واریانت‌ها داشته باشند.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده