به کدام واکسن اعتماد کنیم؟

17
Milad Beiki
Milad Beiki 120 دنبال‌ کننده
واکسن‌های کرونا که این روز‌ها در کشور تزریق می‌شود و کاهش موارد بستری یا فوت اثربخشی آن را تایید می‌کند، پشتوانه قوی تحقیقاتی و علمی دارد و بزرگنمایی نوعی خاص از واکسن‌های خارجی تنها تردید‌ها را بیشتر و دستیابی به ایمنی جمعی حاصل از واکسیناسیون را به تاخیر می‌اندازد.
Milad Beiki
Milad Beiki 120 دنبال کننده