سفر‌های نوروزی به شهر‌های قرمز و نارنجی ممنوع

15
وزیر کشور با بیان اینکه سفر‌های نوروزی به شهر‌های قرمز و نارنجی ممنوع و به بقیه شهر‌ها آزاد است گفت: رویکرد ما استفاده از برخوردهای قانونی و جرمی با مردم نیست.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده