ماجرای صدای آژیر خطر در تهران

38
ماجرای صدای آژیر خطر در محدوده شهرک آزمایش تهران
صدای آژیر که حدود ظهر امروز ۲۲ اسفند ماه ۹۹ در محدوده شهرک آزمایش تهران شنیده شد. براساس اعلام قبلی روابط عمومی سازمان انرژی اتمی به تست این سازمان مربوط بوده است.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده