• 1,446

    پهباد سم پاش dji-mg-1s

    استفاده ارکوادکوپتر هوشمند dji برای سم پاشی در مزارع . این پهباد که قابلیت حمل و اسپری کردن ده لیتر محلول را دارد مجهز به سیستم ارتفاع سنج هوشمند ( برای مزارع دارای پستی و بلندی ) و همچنین قابلیت برنامه ریزی هوشمند برای تعیین یک مکان خاص جهت اسپری کردن را داراست .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی