• 68

    جوانرود شهر جاده های پر پیچ و خم و زیبا به روستای ساروخان رسیدند کمپین بله بو ژیان

    جوانرود که بخاطر جاده ورودی به شهر که از روستاهای مملو از درخت میگذرد معروف است اینبار هدف ویروس کرونا قرار گرفته غافل از اینکه حافظان سلامت شهر با کوله های ضد عفونی منتظر هستند. کمپبن بله بو ژیان ضد عفونی روستای ساروخان

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی