• راه حل براى داشتن خوابى بهتر

    براى افرادى كه با هر صدايى از خواب بيدار مى شوند و يا به نور به شدت حساس هستند بيدار مى شوند يك توصيه بسيار ساده داريم تا آنجا كه مى توانيد نور و صدا را در محيط خوابتان بلاك كنيد. به راحتى ميتوانيد اين كار را انجام دهيد. صدا را با استفاده از صداگيرهايى اسفنجى كه در گوش تان قرار ميدهيد مى توانيد كاهش دهيد. نور را هم مى توانيد با چشم بندهايى كه شب بر روى چشم تان قرار مى دهيد كاهش دهيد. به صورت كلى براى افرادى كه در شهرهاى بزرگ زندگى مى كنند توصيه ميكنيم از اين راهكارها استفاده كنند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی