تیزر تبلیغاتی رب تبرک در فضای فیلم سینمایی پدرخوانده

532
پدرخوانده از شناخته شده ترین آثار سینمای جهان است ! حالا شرکت تبرک در فضای این فیلم، تلاش کرده تا محصول رب خود را معرفی کند، اما مشخص نیست، این تیزر مربوط به تبلیغ سهم تبرک در بازار بورس است یا رب تبرک در فروشگاه ها!
http://www.myindustry.ir