داغترین‌ها: #المپیک

جنگ نخواهد شد مذاکره نخواهیم کرد

242
در دو کلمه خدمت ملت عزیز ایران بگویم: جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد.

ایشان افزودند: اینها استدلال پشت سرش هست، صِرف ادّعا نیست، صِرف گفتن و آرزو کردن و شعار دادن نیست.

تیزر جنگ نخواهد شد مذاکره نخواهیم کرد

معاونت فرهنگی سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام

محتوای فرهنگی

https://t.me/mohtava_farhangi