• 224

    زمان اعلام نتایج اولیه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

    در زمان اعلام نتایج اولیه کارشناسی ارشد پزشکی 98 کارنامه حاوی وضعیت علمی داوطلبان منتشر شده و بر روی سایت مرکز سنجش پزشکی قرار می گیرد . بر اساس جدول زمان بندی منتشر شده زمان اعلام نتایج اولیه این آزمون 19 مرداد ماه خواهد بود . در این صفحه به بررسی ویدیویی زمان اعلام نتایج اولیه کارشناسی ارشد پزشکی 98 می پردازیم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی