• 285

    ایجاد طرح دایره‌های کوچک بر روی دیوار

    با استفاده از مقداری رنگ و پلاستیک های حباب دار، طرح دایره های رنگی بر روی دیوار ایجاد کنید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی