سرویس اردوی مدارس

3
از طریق سایت پارسه گشت، یا تماس با شرکت ۶۲۹۹۹۵۹۹-۰۲۱ خدمات اردوی دربستی مدرسه را ثبت کنید. هزینه خدمات اردوی دربستی مدارس پارسه گشت، به نوع خودرو، تعداد دانش آموزان و مربیان، مسافت و غیره بستگی دارد. خدمات اردوی دربستی مدرسه، پارسه گشت به دو صورت درون شهری و برون شهری به مدارس ارائه داده می شود.
parse gasht
parse gasht 0 دنبال کننده